Teşhis ve Tedavi

    Bölümümüz teknik açıdan en gelişmiş aletlerle donanmıştır. Endoskopide yüksek görüntü kalitesine sahip dijital videoendoskoplar kullanılmaktadır. 

    Poliklinik hizmeti yanı sıra, endoskopi alanında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır.


Bu şikayetler varsa gastroenteroloji uzmanına gitmeniz önerilir !!!

 • Göğüs kemiği arkasında mideden yukarı doğru olan yanma 
 • Mideden ağıza acı, ekşi sıvı gelmesi 
 • Yutma güçlüğü
 • Karın ağrısı
 • Bulantı ve/veya kusma
 • Kronik ishal (diyare)
 • Kronik kabızlık (konstipasyon)
 • Mide ve barsaklardan kanama ve buna bağlı kansızlık 
 • Sarılık

Merkezimizde Yapılan Tanısal İşlemler

 • Üst gastrointestinal sistem için
  • Özofagogastroduodenoskopi
 • Safra yolları ve pankreas için
  • Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP)
 • Kalın barsak incelemesi için
  • Kolonoskopi
  • Rektosigmoidoskopi
 • Karaciğer iğne biyopsisi
 • Ultrason ve laboratuar tetkikleri

Merkezimizde Uygulanan Tedaviler

 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler
 • Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklar
 • Özellikle sirozun bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkan özofagus varis kanamaları
 • Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara beslenme sağlanması
 • Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale
 • Kolondaki polipler 
 • Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar
 • Bilyer sistemin özellikle maligniteye bağlı olan darlıklar