Hastalıklar‎ > ‎Hepatit‎ > ‎

Hepatit B Aşısı

Hepatit B'den nasıl korunulur?

Virüs vücuda girmemişse korunması kesinlikle mümkün olan bir hastalıktır.En etkili korunma yolu da aşılanmadır.Koruyuculuğu %90-95'tir. Eğer koruyucu düzeyde antikor titresi elde edilmişse koruyuculuk %100'e ulaşır.

Uygulanacak aşı şeması,toplam üç dozun belirli zamanlara bölünerek uygulanması ile olur.

Genel olarak kullanılan aşı şeması: ilk doz 0.ay(sıfırıncı ay) kabul edilmek kaydıyla,bir ay sonra 2.doz ve 5 ay sonra 3.doz olmak üzere 0-1 ve 6.ayda yapılan 3 doz aşı uygulamasıdır.

Bir diğer uygulama da hızlı cevap beklenen olgulardaki kullanılan şemadır:

0.ayda 1.doz,bir ay sonra 2.doz,bir ay sonra 3.doz ve de 12.ay da(yani son 3.dozdan 11 ay sonra ) 4.dozun yapılmasıdır.

Aşılama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş yüksekliği ve birtakım allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.Çoğu önemsizdir.

SONUÇ OLARAK HEPATİT B'NİN, ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURAN, YAYGIN VE BULAŞICI BİR HASTALIK OLDUĞUNU, TEDAVİSİNİN HER ZAMAN BAŞARILI SONUÇ VERMEDİĞİNİ AMA KORUNMAK İÇİN ETKİLİ BİR AŞISININ BULUNDUĞUNU UNUTMAYALIM.

  Kimlere aşı yapılmalıdır?

  Hastalığın % 31 bilinmeyen bulaşma yolu dikkate alındığında;
  • Tüm bebekler
  • Çocuklar
  • Genç erişkinler
  • Sağlık personeli
  • Hemodiyaliz hastaları
  • Damardan ilaç kullananlar
  • Hemofili hastaları
  • Kendinin tehlike altında olduğunu hisseden herkes

  Hepatit B aşısının koruyuculuğu nasıldır?

  Uygun şartlarda usulüne uygun yapıldığında erişkin yaşda aşılananların %90'ından fazlasında, yeni doğanlara yapıldığında %100 bağışıklık elde edildiği bildirilmektedir.

  Hepatit B aşısından önce bir tahlil yaptırmam gerekir mi?

  Herhangi bir test yaptırmadan doğrudan aşı yapılmasının tıbbi hiçbir sakıncası yoktur. aşının pahalı olması ve 3-4 kez yapılması gereği nedeni ile , kişinin daha önceden virüsle temas edip bağışık olduğunun belirlenmesi ile aşı yapılmasının gereği ortadan kalkar. Çünkü bu kişiler zaten doğal olarak bağışıklanmışlardır (AntiHBs:(+),AntiHBc-IgG:(+) olan kişilere aşı yapılması gerekmez. Ancak bunu bilmeden aşının yapılmasınında sakıncası yoktur).
  HBsAg:(+) kişilere de aşı yapılmasının gereği yoktur. Çünkü bu kişiler muhtemelen kanlarında zaten yüksek dozda hepatit virüsü bulunduğundan taşıyıcı veya kronik hasta kişilerdir.

  Hepatit Başısından sonra bir tahlil yaptırmam gerekir mi?

  Aşının %95-100 bağışıklık sağladığı bilindiğinden, geniş kapsamlı aşılama programlarında tetkik yapılması genellikle gerekmez.

  Hepatit Başısınını zararlı-yan etkisi var mıdır?

  Günümüzde uygulanan Hepatit B aşıları , genetik recombinant teknolojisi ile daha çok maya hücrelerinde üretilmektedirler. Bu nedenle hepatit B virüsü taşımamaktadır. Sadece hepatit B virüsünün saflaştırılmış bir parçası maya hücrelerinde kodlanarak üretilmektedir. Bu parça virüsün enfektif olan "cor" kısmını içermez. Bu nedenle teorik ve pratik olarak hepatik virüs riski söz konusu değildir. Yanlızca yüksek ateşli hastalık sırasında ve aşı içeriğine karşı aşırı reaksiyonu olan (allerji) olan kişilerde kullanılmamalıdır. Ancak bunlar tüm diğer aşılar içinde geçerlidir.
  Günümüzde kullandığımız hepatit B aşısının ciddi bir yan etkisi yoktur. Bazen ender olarak enjeksiyon yerinde kızarıklık ve hafif ağrı ile geçici ve ateş düşürücülerle rahatlatılabilen hafif ateş yükselmesi görülebilir. Hamilelerde aşının sakıncası bildirilmemiştir.

  Kimlere aşı yapılması gereksizdir?

  Hepatit B hastalığına yakalanmış olanlar, daha önce 3 doz Hepatit B aşısı yaptırmış ve uygun antikor yanıtı vermiş olanlar.

  Kimlere aşı yapılmaz?

  Aşılama,taşıyıcılara veya aktif hasta olanlara yapılamaz.

  Hangi koşullarda aşılama ertelenmelidir?

  Yüksek ateşi olan ya da şiddetli soğuk algınlığı geçirenlerin, aşılama gününü sağlıkları düzelene kadar ertelemeleri önerilmektedir.

  Hepatit B aşı programı nasıl olmalıdır?

  Hepatit B aşı programı, toplumda hepatit B virüsü taşıyıcılığını önlemeye yöneliktir. Yeni doğan tüm bebekleri rutin olarak aşılamakta büyük yarar vardır. Bu konuda ciddi aşılama programı uygulayan ülkelerde hepatit B virüsü taşıyıcılığı toplumun %2'sinin çok altındadır. Sağlık bakanlığımızın bu yönde çalışmalarının olduğu umut vericidir.
  Aşı uygulaması genellikle çocuk ve erişkinlerde 0.,1.,2. ve 12. aylarda deltoid adele içine (pazu adelesinin dış üst tarafı) yapılır. Kişi hepatit enfeksiyonunun kuluçka döneminde ise (daha belirtilerin çıkmadığı dönem), yapılan aşının hepatiti önleyemeyeceği akılda tutulmalıdır.

  Hepatit B Virüsüne Maruz Kalmış Olabilirim. Ne Yapmalıyım?

  Hepatit B virüsü alıp almadığınızı söyleyebilecek tek kişi olan doktorunuzu görmelisiniz. Kendinizi iyi hissetseniz bile hastalığı taşıyor olabilirsiniz ve tedavi görmeniz gerekebilir. Ya da hastalanmamak için aşı olmanız gerekir. Böylece, ailenize ve diğer kişilere virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz

  Doktorum Hepatit B Olup Olmadığımı Nasıl Söyleyebilir?

  Tanı koymak için doktor, Hepatit B virüsünü araştırmak üzere kan örneği alacaktır. Bazı durumlarda karaciğer biyopsisi de yapılabilir. Bu, doktorunuzun bir iğneyle karaciğerinizden çok küçük bir örnek alarak gerçekleştireceği bir testtir. Bu test daha çok hasta olduğunuz durumlarda gerçekleşecek bir yoldur ve bu yolla virüsün karaciğerinizde bir hasara sebep olup olmadığı anlaşılacaktır.

  Hepatit B hastasıyım. Ailemde ve Yakınlarımda Olup Olmadığını Nasıl Bilebilirim?

  Bunu öğrenmenin tek yolu yine doktorunuza başvurmaktır. Bunu belirtilere bakarak anlayamazsınız, çünkü enfekte bebeklerin ve çocukların çoğu son derece iyi görünebilirler.

  Kronik Hepatit B Nedir?

  Bazı kişilerde Hepatit B virüsüne karşı doğal bağışıklığın gelişmemesi ve enfeksiyon halinin aylarca ya da yıllarca devam etmesi durumudur. Bu kişiler kronik taşıyıcılar olarak bilinirler. Bu kişiler uzun süre herhangi bir rahatsızlık hissetmezler. Bir kaç yıl sonra kendilerini hasta hissederler ve tedavide geç kalınmışsa ölebilirler. Eğer kronik Hepatit B hastasıysanız ne durumda olduğunuzu görmek ve zamanında tedavi olabilmek için zamam zaman doktorunuza kontrole gitmelisiniz.